Impost sobre activitats econòmiques

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Empreses de nova creació
1 Bonificación
100% de la cuota
1 Observaciones
No s'aplica durant els 2 primers anys de l'activitat
2 A quien se dirige
Autònoms
2 Bonificación
2 Observaciones
No s'aplica
3 A quien se dirige
Empreses i societats civils que tinguin un import net de volum de negoci inferior a 1.000.000 €
3 Bonificación
3 Observaciones
No s'aplica
4 A quien se dirige
Empreses i comerços afectats per obres a la via pública amb una durada superior als 3 mesos
4 Bonificación
60% de la quota
4 Observaciones
5 A quien se dirige
Empreses que estableixin nous plans de transport pels seus treballadors per reduir consum d'energia i emissions
5 Bonificación
20%
5 Observaciones
S'aplicarà durant un màxim de 5 períodes impositius

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311