Impost sobre activitats econòmiques

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Associacions i fundacions de persones amb discapacitat
1 Bonificación
100% de la cuota
1 Observaciones
Activitats per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de discapacitats
2 A quien se dirige
Associacions declarades d'utilitat pública
2 Bonificación
100% de la cuota
2 Observaciones
Activitats per a la formació, ocupació i tutela de discapacitats