Ajuts per afavorir la pràctica esportiva i de lleure en edat escolar

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Infants i joves d'entre 3 i 18 anys
1 Bonificación
Del 20% al 75%
1 Observaciones
De acuerdo con la renta per cápita

Adreces i telèfons