Ajuts i subvencions medi ambient

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Persones que facin habitualment compostatge amb els seus residos orgànics
1 Bonificación
30% de la taxa d'escombraries
1 Observaciones
La persona interessada l'haurà de sol·licitar i la validaran els serveis municipals
2 A quien se dirige
Persones que utilitzin, com amínim dues vegades l'any, el servei de recollida gratuïta de mobles i residus voluminosos
2 Bonificación
5% de la taxa d'escombraries
2 Observaciones
3 A quien se dirige
Persones que portin els residus generats a la deixalleria un mínim de 12 vegades l'any en un període mínim de 6 mesos
3 Bonificación
25% de la taxa d'escombraries
3 Observaciones