Ajuts d’emergència social

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Ajut econòmic adreçat a persones i unitats familiars que es trobin en situació de vulnerabilitat social i amb dificultats per garantir les necessitats bàsiques de subsistència
1 Bonificación
Variable segons la situació social
1 Observaciones
Cal una valoració prèvia del Departament de Serveis Socials