Ajut econòmic per a persones de 75 anys o més que viuen soles

A qui s'adreça Bonificació Observacions
1 A qui s'adreça
Persones més grans de 75 anys que viuen soles i empadronades a Molins de Rei
1 Bonificació
Ajut de 100 euros anuals destinats a cobrir despeses bàsiques
1 Observacions
D'acord amb la renda per càpita